XÌ GÀ COHIBA PIRAMIDES EXTRA: hộp sứ 25 điếu – Cigar Cohiba Piramides Extra: Ceramic jar 25

£1,000.00

Điếu lẻ | Hộp gỗ 10 điếu Điếu lẻ tubos | Hộp 3 tubos | Hộp 15 tubos Hộp sứ 25 điếu Dành cho người mới

Xì gà Cohiba Piramides Extra – Hộp sứ 25 điếu: Được sản xuất với số lượng hạn chế, sản phẩm luôn được ưa thích làm này được làm bằng sứ mịn, bên trong chứa 25 điếu xì gà. Hộp sứ này cung cấp một môi trường thích hợp cho việc bảo quản và ủ xì gà.